Mons. František V. Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský

Milí přátelé, mám radost, že Slezská lilie je jednou z akcí, které ukazují, že křesťanská víra má schopnost vytvářet kulturu a že křesťané pomáhají potřebným, letos maminkám a nenarozeným dětem v nouzi. Přeji všem, aby si v srdci odnesli do svých domovů velké bohatství krásy, moudra a dobra, které pak budou sami rozvíjet mezi svými blízkými všude, kam je Bůh pošle.