Betlém nenarozeným

Toužíme být NADĚJÍ dětem před narozením

Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt. Benefice letošního festivalu pro Nadační fond Betlém nenarozeným podpoří provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který pomáhá dětem před narozením a jejich matkám. Děkujeme!

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI

Kromě ubytování je nabízena těhotným matkám také podpora v přijetí jejich mateřské role a další osobnostní rozvoj vzhledem k častým zkušenostem s absencí pozitivních rodičovských vzorců chování z původní rodiny i bez zkušenosti fungující rodiny. Klientky mají možnost pravidelného setkávání s psychologem, mohou využít videotrénink interakcí pro zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem, jsou pro ně realizovány přednášky a konzultace v oblasti mateřství, péče o dítě, ale i v oblasti zadlužení, mají možnost získat pracovní zkušenosti i drobný přivýdělek apod. Veškeré aktivity směřují k začlenění matek a dětí do běžného života. Od otevření azylového domu před deseti lety v něm našlo pomoc, zázemí a podporu již 127 matek a 164 dětí.

(Více informací na www.nfbetlem.cz a na www.dlanzivotu.cz)