Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba

DEN ANDĚLŮ 10. 6. 2018

Před kostelem sv. Antonína z Padovy: 09:30 – 10:30

Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba – Zlín

Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ze Zlína vznikla někdy ke konci roku 2008. Tato kapela byla založena primárně pro pořádání tzv. Večerů chval a tímto byla zapojena do celorepublikového projektu chválových kapel pořádajících tato modlitební setkání (viz www.vecerychval.cz). Kapela hraje písně, které jsou buď překlady anglických originálů nebo písně významných českých autorů. Vizí této kapely je přivádět svou hudbou ostatní k modlitbě a blíže Bohu, aby Bůh mohl proměnit srdce každého člověka a darovat mu tak svůj pokoj a lásku.