Dan Drápal, přednáška

NOC LILIE 9. 6. 2018

Kostel sv. Václava: 19:30 – 20:30

Dan Drápal

Dan Drápal je český evangelikální teolog a publicista. Po vzniku církve Křesťanská společenství se stal jejím prvním seniorem. V roce 2004 na tuto funkci rezignoval a věnoval se jednak překladu Bible, jednak publicistice. Překládal knihu Žalmů pro Český studijní překlad a podílel se na korekturách překladu dalších biblických knih. Byl rovněž  jedním ze zakladatelů „Konzervativních listů“ a také jejich prvním šéfredaktorem, dodnes do tohoto periodika aktivně přispívá, stejně jako do mnoha dalších. Na internetu má svůj vlastní hojně navštěvovaný blog. Jeho přednáška v rámci na Slezské lilie má titul: Rozdělená společnost?