Marek Orko Vácha, přednáška

NOC LILIE 9. 6. 2018 | Kostel sv. Václava: 17:00 – 18:30

Katolický kněz, teolog, biolog a jeden z nejpopulárnějších českých křesťanských spisovatelů současnosti. Vyučuje na Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK. Zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Na Slezské lilii se bude věnovat problematice vztahu tématu křesťanství, ekologie a ochrana přírody v přednášce Krajina, zrcadlo duše – nejen umělecká díla, ale i architektura a krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak také nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů – aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha.