Program

VEČER NADĚJÍ 8. 6. 2018

Katedrála Božského Spasitele:

18:00 – 18:45  Mše svatá za mládež

Před katedrálou Božského Spasitele:

19:00 – 20:00  Fusion  Trojka

20:00 – 21:00  Małe TGD (PL)

21:00 – 22:00  Divine Attraction (USA)

 

NOC LILIE 9. 6. 2018

Kostel sv. Václava:

16:00–17:00 Hrozen

17:00– 18:30  Marek Orko Vácha, přednáška

19:30 – 20:30 Dan Drápal, přednáška

22:30 – 24:00 Večer chval

Katedrála Božského Spasitele:

18:00 – 18:45  Mše svatá za Betlém nenarozeným

Před katedrálou Božského Spasitele:

19:00 – 19:45  Prague Cello Quartet

20:40 – 22:00 Jesus Christ Superstar

Kino Vesmír

19:30 – 20:30 ICF Worship (CH)

 

 

DEN ANDĚLŮ 10. 6. 2018

Před kostelem sv. Antonína z Padovy:

09:30 – 10:30  Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba

10:30 – 12:00  Mše svatá za 25 let Centra pro rodinu

13:00 – 14:00  Libor Všetula, přednáška I.

14:00 – 15:00 Prague Cello Quartet a Pavel Helan

15:00 – 16:00  Libor Všetula, přednáška II.

Kostel sv. Antonína z Padovy:

12:00 – 13:00 Leoš Ryška a Darek Sputo, Faráři na cestách