Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Opět na našem festivalu!
CPR svou činností napomáhá a uschopňuje rodiny k naplnění jejich nejzákladnějšího poslání. Být místem jistoty a bezpečí pro všechny, kteří se vyskytují uvnitř kruhu rodiny. K tomu, aby rodiče byli schopni ve své nenahraditelné roli obstát potřebují vědomosti a dovednosti pro sebe osobně, pro sebe jako pár a pro sebe jako rodiče. K tomu všemu je svými programy a aktivitami všem kdo mají zájem k dispozici.

PÁTEK 14 | 6 A SOBOTA 15 | 6

PŘED KATEDRÁLOU BOŽSKÉHO SPASITELE

  • TEST RODINNÉ INTELIGENCE
  • MANŽELSKÉ RANDE
  • VÝSTAVA SVOJI

NEDĚLE 16 | 6

za KOSTELEM SV. ANTONÍNA Z PADOVY

  • TEST RODINNÉ INTELIGENCE
  • HLAVOLAMY – svět hlavolamů, her a hádanek
  • RIKŠE – čtyřkolá vozítka pro dva i celou rodinu
  • MANŽELSKÉ RANDE
  • VÝSTAVA SVOJI
  • WORKSHOP – Jak se tmelí rodina?