Peter Tavel

15.6.2019 v 17:00 KOSTEL SV. VÁCLAVA

Katolický kněz, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jeden z předních klinických psychologů v ČR. V současnosti přednáší psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze a na UP v Olomouci. Pracuje rovněž jako supervizor Mobile Hospic Niederösterreich. Je vedoucím institutu sociálního zdraví v Olomouci a členem českého národního týmu Health Behaviour in School-aged Children.
Na festivalu vystoupí s přednáškou k aktuálním tématům současnosti s výmluvným názvem „Des/Orientace v dnešní době“, neboť právě v dnešní složité době je umění zachovat si svobodu a najít orientaci.