Úvodní slovo

Úvodní slovo

Mons. František V. Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský

Milí přátelé,
po roce je zde opět Slezská lilie, a tak si říkám, jak ten čas rychle běží. Možná si položme otázku, jak jsme ten rok využili k dobru. Jako křesťané pomáháme potřebným, také letos maminkám a nenarozeným dětem v nouzi. Doufám, že moudrost i povzbuzení donesete do svých domovů, které mají být prvním místem, kde lidé prožívají vzájemnou blízkost a lásku a rodinné společenství.

Dariusz Sputo
farář, Ostrava-Kunčičky

V hodině náboženství při přípravě na první svaté přijímání s třetí třídou jsem se zeptal dětí, jak zní největší přikázání. Ze všech odpovědí se mi nejvíce líbila reakce Pepíka, který řekl: „Miluj Boha svého na plné pecky.“ Milí přátelé, po devíti letech se nebojím říci, že festival Slezská lilie je pecka. Jinými slovy řečeno, pokud si opravdu chcete zamilovat Boha a dodržet jeho největší přikázání, milujte ho na plné pecky. Přijměte pozvání na festival Slezská lilie. Těšíme se na vás.

Leoš Ryška, SDB
ředitel televize NOE

Milí přátelé a příznivci festivalu Slezská lilie, přeji každému z nás, abychom zažili krásné společenství, mnohá milá setkání s lidmi, kteří jsou stejně naladěni. Na pár hodin si odpočinuli od mobilů a získávání stále nových informací. Dokázali se zastavit a nechat se naplnit něčím, co je čisté a krásné. Ostatně, od toho je i samotný název festivalu.