Menu Zavřeno

Benefice – Ukrajina!

Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt. Letos byly vybrány dva zajímavé místní příklady pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům.

Prvním z nich je iniciativa ve farnosti Stará Bělá. Je zajímavá tím, že kromě dobrovolníků, kteří jsou ochotní uprchlíky ubytovat, zapojuje do podpory těchto rodin také ostatní, kteří nemají ubytovací možnosti, ale nabízejí svůj čas, peníze nebo materiální vybavení. Toto sdílení zátěže je zajímavou cestou solidarity.
(Více informací na htps://farnost-starabela.cz/ukrajina/)

Druhým příkladem pomoci je firemní iniciativa společnosti
LIBERTY Ostrava. V sobotu uprostřed března dojel Saša, prchající se svojí mámou před bombami padajícími na Ukrajinu, vlakem do Ostravy. Oba byli unavení, máma zoufalá, Saša vyjevený. Už chvíli poté je parta z LIBERTY Ostrava převezla do hotelového domu Kovák, patřícího huti, kde našli na příští týdny své nové zázemí. Než začali s vybalováním, sešli se krátce se svými hostiteli a s asi padesátkou dalších ukrajinských uprchlíků v jídelně Kováku, aby společně oslavili Sašovy druhé narozeniny. Nechyběl dort a sfoukávání svíček. Těžko říct, co si při tom přál Saša. Ovšem přání všech dospělých byla zřejmá – návrat k životu v klidu, míru a bezpečí. Proto společnost LIBERTY Ostrava nabídla bydlení a na čas snad i nový domov mámám a babičkám, které odvezly z ohrožených ukrajinských měst své děti do bezpečí.
Výtěžek letošní benefice však půjde přímo na Ukrajinu. Slovenský misionář, kněz Peter Krenický, který na Ukrajině pracuje mnoho let a který je hostem našeho festivalu, použije získané prostředky na řešení aktuálních problémů přímo na místě, a to v nejvíce zasažených oblastech. Věříme, že takto budou vaše dary nejlépe využity.