Menu Zavřeno

VEČER NADĚJÍ 10|6

Před katedrálou Božského Spasitele Moravská Ostrava

18:00 Společné slavnostní zahájení

Noc kostelů a Slezská lilie

18:15 Rytmig

Rytmig

19:15 Jan Zvěřina

Jan Zvěřina (violoncello) + Oksana Riabokon (zpěv).

Jan Zvěřina

20:30 TGD | Trzecia Godzina Dnia | PL

legendární polský pop-gospelový
soubor

TGD

NOC LILIE 11|6

Kostel sv. Václava Moravská Ostrava

17:30 Tykráso

Tykráso

16:30 a 18:00 Vznešenost duše

přednáška, otec Bonaventura Jiří Štivar

Vznešenost duše

22:15 Večer chval

Dům modlitby Ostrava

Večer chval
Před katedrálou Božského Spasitele | Moravská Ostrava

19:30 Tow Meot | rap SK

Tow Meot

20:30 Ludmila

komorní muzikálové oratorium

hudba: Jiří Najvar,
libreto: Jan Matoušek

LUDMILA

DEN ANDĚLŮ 12|6

Před kostelem sv. Antonína z Padovy Ostrava-Kunčičky

10:00 Mercedes Band

Mercedes band

10:30 Mše svatá

celebrovaná biskupem Martinem

12:15 My Dva Trio

My dva trio

13:00 UA Family Gospel Ostrava

Family gospel Ostrava + UA

13:00 Ukrajina

přednáška otec Volodymyr Prodanec

Kostel sv. Antonína z Padovy | Ostrava-Kunčičky

14:00 Učedníci

Josef Hrubý, Dan Černín

Učedníci