Menu Zavřeno

NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK

Nadační fond dětské onkologie Krtek je neoddělitelnou součástí Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a už od roku 1999 pomáhá dětem a dospívajícím během léčby a po ní. Hlavním cílem nadačního fondu je pomoci udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, usnadnit jejich léčbu, zmírnit její následky a výrazně navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny děti, které to potřebují. Součástí péče o onkologické pacienty jsou také projekty zaměřené na konkrétní pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem nebo projekty pro děti, které aktivní léčbu již ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.

KRTEK POMÁHÁ MNOHA ZPŮSOBY

Nadační fond dětské onkologie poskytuje všem rodičům, jejichž děti se léčí na Klinice dětské onkologie FN Brno, bezplatné ubytování naproti dětské nemocnici. To se stává dočasným domovem pro mnohé rodiny už od roku 2004. Každoročně ubytování využívá více než 500 osob. Kompletní náklady na provoz, které hradí NFDO Krtek, přesahují částku 800 000 Kč za rok. V průběhu léčby rodiny provází sociální koordinátorka, seznamuje je s možnostmi sociální a nadační podpory a zajišťuje potřebné kompenzační pomůcky.

Krtek pořádá zimní a letní tábory, víkendové pobyty pro rodiny na jaře a na podzim, poznávací zájezdy pro KRTEENS – „krtčí“ teenagery, jejichž cílem je začlenit děti po náročné léčbě zpět do běžného života. Tábor bývá často prvním obdobím, které děti po ukončené onkologické léčbě tráví bez přítomnosti rodičů, pouze ve skupině svých vrstevníků. Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi v aktivní léčbě a těsně po jejím ukončení poskytují rodičům příležitost sdílet obavy i naděje spojené s onkologickou léčbou, umožňují jim vzájemnou podporu a navázání bližších vztahů.