Menu Zavřeno

Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem

9—11 | 6  v pátek a v sobotu v Ostravar Aréně, v neděli 11|06 za kostelem sv. Antonína z Padovy v Ostravě-Kunčičkách

Mše svaté a přednášky indického katolického kněze v rámci duchovní obnovy na téma „Rozpalte v sobě Ježíšova Ducha a buďte silní!“ proběhnou v pátek a v sobotu v Ostravar Aréně a v neděli vyvrcholí tradičně za kostelem sv. Antonína z Padovy v Ostravě-Kunčičkách v rámci našeho festivalu. Otec James Manjackal je výjimečný charizmatický kněz a člen Kongregace misionářů sv. Františka Saleského. Vykonal mnoho evangelizačních cest do více než 86 zemí světa a je autorem mnoha knih, básní a článků. Duchovní obnova se koná se souhlasem Mons. Martina Davida, biskupa ostravsko-opavské diecéze. Otec James oslovuje lidi svým osobitým způsobem, důraz klade na eucharistii a na prožívání křesťanství v úzké spolupráci s Duchem svatým.
Součástí duchovní obnovy, kterou v Ostravě pořádá CREDO.CZ, bude mše svatá, adorace, modlitba chvál a proslovy otce Jamese. Také bude možnost přijetí svátosti smíření. Na duchovní obnovu se můžete přihlásit na www.otecjames.cz. Na první dva dny duchovní obnovy je registrace předem vyžadována. Třetí den v Ostravě Kunčičkách je volně přístupný.
CREDO CZ je nadační fond založený manžely Lapčíkovými v roce 2014. Činnost fondu je postavena na třech pilířích: evangelizace a podpora evangelizačních aktivit, podpora manželství a rodiny a podpora charitativních a misijních projektů.

Na duchovní obnovu se můžete přihlásit na www.otecjames.cz
Na první dva dny duchovní obnovy je registrace předem vyžadována. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný.