Menu Zavřeno

Úvodní slovo

Milí přátelé, návštěvníci a posluchači festivalu Slezská lilie,
tento festival nese v názvu jméno květiny, která je pověstná svou krásou, a proto má stále mnoho obdivovatelů a pěstitelů. Festivalu přeji, aby to měl podobně. Aby přitahoval mnoho lidí krásou nejen hudební, ale také duchovní, protože krása bez ducha je prázdná. Přeji festivalu, aby i letos měl mnoho obdivovatelů, tedy těch, kdo krásu hledají a umí jí ocenit. A také přeji, aby mu nechyběli ti, kteří svou trpělivou prací festival do krásy znovu vypěstují. Přeji nám všem krásné dny se Slezskou lilií 2023.


biskup Martin David
apoštolský administrátor

Do jedné rodiny na návštěvu přijde kněz. Malá Maruška něco kreslí. Kněz se jí ptá: „Co kreslíš, Maruško?“ „Pana Boha“. Ale Maruško, vždyť nikdo neví, jak Pan Bůh vypadá. „Až skončím, tak to uvidíte!“. Milí přátelé, je to tady, spolu s vámi chceme nakreslit Boží lásku v rámci festivalu Slezská lilie. Letos bude mít krásné poselství na dvou místech. Přijměte pozvání a neváhejte tak rozpálit Ježíšova Ducha a buďte silní.


Dariusz Sputo
ředitel festivalu
farář Ostrava-Kunčičky