Menu Zavřeno
Milí přátelé,

srdečně zdravím vás všechny, kteří jste přijali pozvání na letošní ročník festivalu Slezská lilie. Jeho součástí je poprvé také soutěž s názvem Píseň písní. Ne náhodou má stejný název i biblická kniha plná krásných veršů, vyjadřujících lásku.

Rád bych poděkoval všem, kteří svou účastí na festivalu různým způsobem vyjadřují lásku – lásku ke kvalitní hudbě, kterou festival vždycky přináší; lásku k druhým, které podporuje benefiční rozměr festivalu; a také lásku k Bohu, kterou se inspirují autoři ve svých písních a kterou se každý snažíme nějak naplnit v životě. Přeji vám, ať si z festivalu do dalších dnů odnášíte kousek radosti z hudby a z lásky.

biskup Martin David
apoštolský administrátor

Festival Slezská lilie se koná pod záštitou Mons. Martina Davida,
apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora statutárního města Ostrava. Páteční a sobotní program se koná také pod záštitou starosty městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Veselky a nedělní program pod záštitou starosty městského obvodu Slezská Ostrava Bc. Richarda Vereše.

VEČER NADĚJÍ 10|6

Před katedrálou Božského Spasitele Moravská Ostrava

18:00 Společné slavnostní zahájení

Noc kostelů a Slezská lilie

18:15 Rytmig

19:15 Jan Zvěřina

Jan Zvěřina (violoncello) + Oksana Riabokon (zpěv).

20:30 TGD | Trzecia Godzina Dnia | PL

legendární polský pop-gospelový
soubor

NOC LILIE 11|6

Kostel sv. Václava Moravská Ostrava

17:30 Tykráso

16:30 a 18:00 Vznešenost duše

přednáška, otec Bonaventura Jiří Štivar

22:15 Večer chval

Dům modlitby Ostrava

Před katedrálou Božského Spasitele Moravská Ostrava

19:30 Tow Meot | rap SK

20:30 Ludmila

komorní muzikálové oratorium
hudba: Jiří Najvar,
libreto: Jan Matoušek

DEN ANDĚLŮ 12|6

Před kostelem sv. Antonína z Padovy Ostrava-Kunčičky

10:00 Mercedes Band

10:30 Mše svatá

celebrovaná biskupem Martinem

12:15 My Dva Trio

13:00 Family gospel Ostrava + UA

V kostele sv. Antonína z Padovy | Ostrava-Kunčičky

13:00 Ukrajina

Jsme tu pro druhé!

Nadační fond Betlém nenarozeným je již mnoho let partnerem našeho festivalu, který nám výrazně pomáhá s realizací. Především je to organizace, která kromě ubytování v azylovém domě nabízí těhotným matkám také podporu v přijetí jejich mateřské role a další osobnostní rozvoj. Klientky mají možnost pravidelného setkávání s psychologem, mohou využít videotrénink interakcí pro zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem, jsou pro ně realizovány přednášky a konzultace v oblasti mateřství, péče o dítě, ale i v oblasti zadlužení, mají možnost získat pracovní zkušenosti i drobný přivýdělek apod. Veškeré aktivity směřují k začlenění matek a dětí do běžného života.
Více informací na www.nfbetlem.czwww.dlanzivotu.cz