Menu Zavřeno

Slezská lilie z.s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek dětí, mládeže, dospělých a právnických osob sympatizujících s účelem spolku, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Smyslem a účelem založení a fungování spolku Slezská lilie z.s. je především rozvoj a podpora činností směřujících k odstranění společenských, ale i jakýchkoli dalších bariér a hranic a všeobecná podpora života a činností v tzv. sociálně vyloučených lokalitách a s tím související poradenství a služby, včetně zajištění efektivního trávení volného času dětí a dospívající mládeže, ale i dospělých, členů i nečlenů spolku, a to vše za účelem všestranného rozvoje osobnosti člověka bez ohledu na jeho národnost, sociální postavení či náboženské vyznání.

Spolek Slezská lilie vznikl v průběhu realizace devátého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Slezská lilie 2019, který má v Ostravě již  svou tradici a každým rokem si získává stále více fanoušků. To je dáno také tím, že nabízí všem návštěvníkům možnost rozšíření si rozhledu v otázkách osobního a duchovního rozvoje. Jakožto festival moderní hudby, ale také duchovního slova, který si klade za cíl, přinášet pozitivní hodnoty do života účastníků všech věkových generací, je událostí významnou a ojedinělou a v dané lokalitě taktéž nezbytnou.

Aby bylo všech výše uvedených cílů a plánů dosaženo a hudební festival i v dalších letech žil a rostl, byl právě v roce 2019 založen spolek Slezská lilie, jehož účelem je nejen organizování  festivalu, ale také další kulturní, osvětová, sociální a charitativní činnost zaměřená na rozvoj společenského a kulturního života, a to zejména, nikoli však výlučně, v tzv. sociálně vyloučených lokalitách a odstraňování bariér všeho druhu mezi lidmi, bez ohledu na jejich národnost, sociální postavení či náboženské vyznání, to vše tak, aby byl zajištěn komplexní rozvoj osobnosti člověka bez ohledu na jeho národnost, sociální postavení či náboženské vyznání, právě prostřednictvím sociálních, kulturních, osvětových, sportovních a charitativních aktivit, vzdělávání a výchovy.