Menu Zavřeno

Tow Meot

11.6. v 19:30 hod. | Před katedrálou Božského Spasitele Moravská Ostrava

Rapový projekt, který zaštiťuje slovenské sdružení dětí a mládeže KALAZANS a úzce spolupracuje se společenstvím Piar. Slovní spojení Tow Meot pochází z hebrejštiny a do češtiny se překládá jako „velmi dobrý“. Rapper Augustín spolu s dalšími slovenskými umělci netradičním názvem reflektuje přesvědčení, že všichni byli stvořeni k obrazu Božímu, a tak je podstata každého člověka velmi dobrá. „Žijeme tak? Uvědomujeme si to?“ Ptají se posluchačů a vyzývají je k životu v plnosti a pravdě. Mnoho mladých lidí podle nich žije ve lži o sobě samých, čímž ničí svůj potenciál. Umělci zapojení v Tow Meot inspirativní hudbou a koncerty usilují o změnu tohoto smýšlení.